Privaatsuspoliitika

Juriidiline tekst

PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Üldine kirjeldus

Teie privaatsus on meile oluline ning seepärast oleme läbipaistvad teie isikuandmete ja muu, teid puudutava informatsiooni kogumise, kasutamise ja jagamise osas, vastavalt Euroopa Liidu ja Eestis kehtivatele isikuandmete töötlemise eeskirjadele, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 isikuandmete kaitse kohta (“General Data Protection Regulation” – üldine andmekaitse määrus, edaspidi “GDPR”).

Selle isikuandmete privaatsuspoliitika (“privaatsuspoliitika”) eesmärk on aidata teil mõista:

 • MILLISEID ANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME
 • KUIDAS ME KASUTAME KOGUTUD ANDMEID
 • KUIDAS ME JAGAME KOGUTUID ANDMEID
 • KUIDAS ME SÄILITAME JA KAITSEME KOGUTUID ANDMEID
 • KUIDAS PÄÄSEDA OMA ISIKLIKELE LIGI ANDMETELE JA NEID KONTROLLIDA
 • MUU OLULINE INFORMATSIOON PRIVAATSUSE KOHTA

Käesolev privaatsuspoliitika hõlmab isikuandmeid, mida me kogume teie kohta, kui te külastate meie veebilehte, laadite informatsiooni või teete päringu informatsiooni saamiseks, kasutate meie teenuseid. Antud Privaatsuspoliitika selgitab teie valikuid, mis on seotud meie poolt teie kohta kogutud isikuandmete kasutamise ja töötlemise eesmärkide kohta. Teie valik tähendab teie õigust keelduda isikuandmete teatud viisi kasutamisest ning saada ligipääsu ja uuendada teatud informatsiooni enda kohta.

Antud dokumendis kasutusel olevad sõnad «LEIZONE», «meie» või «meid» viitavad ettevõttele VP Markets OÜ (reg. 12306661, registreeritud Eesti Vabariigis), mis kontrollib LEIZONE kogutud teavet, kui te kasutate meie teenuseid. Selles privaatsuspoliitikas viitame meie veebilehele www.leizone.eu, domeenile ja alamdomeenidele. Teenusteks on klientide taotluste/tellimuste avamine, teenindamine, sulgemine ja täitmine LEIZONE ettevõttega sõlmitud kokkulepete alusel.

Isikuandmete töötlemise kontrollija/töötleja

Nimi: VP Markets OÜ

Registreerimiskood: 1230661

Aadress: Räime 17-8, 13516, Tallinn, Eesti

Kontakt: [email protected]

 1. Milliseid andmeid me teie kohta kogume

Me kogume teatud isikuandmeid vastavalt GDPR määrusele klientide, ärikontaktide (ka klientide personali, potentsiaalsete klientide ja partnerite) ja teiste Veebilehe külastajate kohta, nagu on kirjeldanud allpool:

Meile edastatud isikuandmed: me kogume teie kohta teavet, kui sisestate selle Veebilehele või edastate läbi Veebilehe pakutavate teenuste või edastate selle meile mõnel muul viisil.

Konto ja profiiliteave: me kogume teie kohta teavet, näiteks kasutajanimed ja paroolid, kui registreerute kontole, loote või muudate oma profiili, seadistate eelistusi, logite veebilehele sisse. Jälgime teie eelistusi veebilehe sätete seadistamisel. Isikuandmed: täisnimi, e-posti aadressid, telefoninumber, elukoht, aadress, juriidilised dokumendid ja muu teave, mis on vajalik teile teenuste pakkumiseks.

Kontaktinfo: me kogume infot, näiteks e-posti aadress ja telefoninumber, kui kasutate läbi Veebilehe kasutajatsooni või kliendiplatvormi.

Teave tehingute kohta: me kogume teavet tehingute kohta, mis on tehtud läbi Veebilehe.

Klienditugi: me kogume informatsiooni, mida oleme saanud teie ja LEIZONE klienditoe vahelise suhtluse ajal (e-kirjad, kõned, veebilehe kaudu laekunud päringud).

Informatsioon, mida kogume automaatselt Veebilehe kasutamisel: me kogume teie kohta teavet, kui te kasutate, sirvite ja teete meie Veebilehel teatud toimetusi.

Ühenduse info: me kogume standardset informatsiooni teie veebibrauseri kohta (nt brauseri tüüp ja keel) ja Internetiprotokolli (IP) aadress.

Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad: LEIZONE võib kasutada küpsisefaile, et tagada veebilehe funktsionaalset kasutamist ja teie tuvastamist. Lisainfo saamiseks palun tutvuge meie Küpsiste- ja jälgimisteatega, mis sisaldab informatsiooni küpsiste ja jälgimistehnikate kontrollimise või nendest loobumise kohta.

Muud andmed: muud andmed, mis pole käesolevas dokumendis välja toodud, mida genereeritakse meie veebilehe või teenuste kasutamise tulemusena.

 1. Kuidas me kasutame kogutud andmeid?

Kuidas me kasutame kogutud andmeid sõltub osaliselt sellest, milliseid teenuseid te kasutate, kuidas kasutate ja mis sätteid olete seadistanud.

Me kogume ja töötleme teie kohta saadud informatsiooni vaid siis, kui töötlemine on GDPR määruse ja muude Euroopa Liidu ja kohalike seadustega kooskõlas. Teie andmete töötlemise õiguslik alus sõltub kasutavatest teenustest ja nende kasutamisviisist. See tähendab, et kogume ja töötleme teie informatsiooni ainult siis, kui:

 • te annate oma nõusoleku teha seda konkreetsetel eesmärkidel;
 • töötlemine rahuldab GDPR määruses esitatud seaduslike huve (mis ei välista teie andmekaitse õigusi ja huve), et tõsta meie teenuse kvaliteeti, müüja ja edendada meie tooteid ja teenuseid või kaitsta meie seaduslikke õigusi ja huve; 
 • peame töötlema teie andmeid vastavalt juriidilistele kohustustele; või
 • teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et saaksime rakendada teatud tegevusi teie päringu suhtes enne lepingu sõlmimist või teiega lepingu ja kokkulepete sõlmimiseks.

Allpool on toodud konkreetsed eesmärgid, mille jaoks me kasutame teie isikuandmeid, mida kogume, kas teie nõusolekul või, eelnevalt välja toodud, seaduslikel alustel, sõltuvalt olukorrast:

Veebilehe kogemuste isikupärastamiseks ja teenuste pakkumiseks: me kasutame teie isikuandmeid teile teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie tuvastamine sisselogimisel, klienditoe pakkumine ja juurdepääs teie tehingutele ja konto andmetele.

Meie teenuste parandamiseks: me otsime alati võimalusi muuta meie teenuseid teie jaoks intellektuaalsemaks, kiiremaks, turvalisemaks, integreeritumaks ja kasulikumaks. Me kasutame kollektiivset teadmist sellest, kuidas inimesed suhestuvad meie veebilehtedega, et tuvastada tendentse, kasutamist, tegevusstruktuure ning aktiivsust ja piirkondi Veebilehe integreerimiseks ja täiustamiseks. Me testime ja analüüsime teatud uusi funktsioone mõningate kasutajatega enne nende käivitamist kõikide kasutajate tarbeks.

Meie teenuste kohta tagasiside saamiseks: me kasutame teie isikuandmeid, et saata teile e-posti teel teateid pakutavate teenuste raames, kaasa arvatud, vastused teie kommentaaridele, küsimused ja päringud informatsiooni saamiseks, aga ka tehnilised teated, uuendused ja administratiivsed teated. Kui keeldute oma isikuandmete töötlemisest ei ole meil võimalik rahuldada teie taotlusi või teavitada teid teenustega seotud muutustest.

Teenuste turundamiseks, edendamiseks ja juhtimiseks: me kasutame teie kontaktandmeid, et saata teile teateid, mis võivad teile huvi pakkuda. Need on suunatud klientide, potentsiaalsete klientide ja äripartnerite kaasamisele ja teenuse väärtuse suurendamisele, sealhulgas informatsioon uute funktsioonide, uuringute, uudiste ja ürituste kohta, mis võivad huvi pakkuda. Samuti teavitame teid uutest pakkumistest.

Klienditeenindus: me kasutame teie andmeid probleemide lahendamiseks, teie päringutele vastamiseks, logifailide analüüsimiseks, teie kasutajakogemuse parandamiseks ja teenuste täiustamiseks.

Meie õigustatud ärihuvide ja seaduslike õiguste kaitseks: juhtudel, kui seda nõuab seadus või kui peame vajalikuks kaitsma oma seaduslikke õigusi, huve ja teiste huve, siis me kasutame teie kohta teavet seoses juriidiliste nõuetega, normatiiv-õigusliku vastavuse tagamise eesmärgiga.

 1. Kuidas me jagame kogutuid andmeid

Me ei tegele teie isikuandmete müümisega ega müü teie isikuandmeid reklaamijatele või teistele osapooltele kaubanduslikul eesmärgil.

Relevantsus: ligipääs teie isikuandmetele on olemas vaid vastaval LEIZONE ettevõtte personalil, kellel on vaja ligi pääseda teie isikuandmetele eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.

Kolmandad osapooled: võime makse sooritamiseks vajalikus koguses teavet jagada maksetöötlejaga – Maksekeskus AS.

Kogutud teabe rahvusvaheline edastamine: meie poolt kogutud teave hoiustatakse Eestis. Teenuste pakkumise eesmärgil võime jagada teie isikuandmeid teiste LEIZONE kontoritega, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, sealhulgas riikides, kus ei pruugi olla Euroopa Liidu andmekaitset käsitlevate määrustega samaväärsed eraelu puutumatuse ja andmekaitseseadused. Sellisel juhul töötleme teie informatsiooni vastavalt andmekaitse lepingu tüüptingimustele, mille tingimused olid Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud, eesmärgiga tagada Euroopa majandustsoonist kogutud informatsiooni ohutut edastamist. Vajadusel anname teile päringu alusel lisainfot (vt allpool “Võtke meiega ühendust”).

Viited kolmanda osapoole veebilehtedele: teenused võivad sisaldada veebilinke, mis suunavad teid kolmanda osapoole teenustele või veebilehtedele, mille privaatsuspõhimõtted võivad meie omast erineda. Kolmanda osapoole veebilehtede kasutamine ja saadetav informatsioon reguleeritakse vastavalt nende privaatsuspoliitikale, mitte käesoleva dokumendiga. Tutvuge hoolikalt kolmandate isikute privaatsuspoliitikaga.

Kohustuslike nõudmiste ja rakendatavate seaduste järgimine; meie õiguste kehtestamine: erandjuhtudel võime jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoolega, kui arvame, et jagatud kasutamine on vajalik (a) kohaldatavate seaduste, regulatsioonide järgimine kohtuprotsessi või riikliku taotluse raames (b) meie kokkulepete, poliitika ja teenuste esitamise tingimuste järgimiseks (c) meie teenuste ja toodete ohutuse ja terviklikkuse tagamiseks (d) LEIZONE, meie klientide ja avalikkuse kaitseks kahjude või ebaseadusliku tegevuse eest.

 1. Kuidas me säilitame ja kaitseme kogutud andmeid

LEIZONE on võtnud endale kohustuseks kaitsta teie poolt edastatud isikuandmeid, et tagada nende konfidentsiaalsus ja vältida teie isikuandmetele loata juurdepääsu, kasutamist, muutmist või hävitamist.

Andmete säilitamine ja turvalisus

LEIZONE töötaja, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, käesolevas privaatsuspoliitikas ülaltoodud eesmärkide täitmiseks, on seotud range ametisaladuse hoidmise kohustusega, mille rikkumise korral võib töötajale kohandada distsiplinaarmeetmeid ja/või muid sanktsioone vastavalt kehtivatele tööõigusaktidele.

Privaatsuspoliitika raames, mida on LEIZONE ettevõte juurutatud enda ja klientide isikuandmete kaitseks, rakendab LEIZONE organisatoorseid ja tehnilisi meetmed kogutavatele isikuandmetele vajaliku ohutuse tagamiseks, kaasa arvatud kaitse sanktsioneerimata ja ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise ja kahjustamise eest, aga ka tagab sellistele isikuandmetele juurdepääsu ainult volitatud LEIZONE töötajatele ja ainult antud privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

LEIZONE arvab, et rakendab parimaid meetmed, kaasa arvatud, infosüsteemide kaitseks, millel hoitakse kogutud andmeid, kuid samal ajal jääb tõenäosus, et Interneti vahendusel edastatud andmed ei saa olla kolmandate osapoolte ebaseadusliku ligipääsu eest täielikult kaitstud. On võimalus, et internetiühendusele võidakse ligi pääseda, kaotada või muuta, sellised riskid pole LEIZONE kontrolli all.

Sellest tulenevalt, te teadvustate ja nõustute sellega, et LEIZONE ei kanna vastutust mingil põhjusel iga iseloomuga kahju eest, mis on seotud isikuandmete edastamisega ning et te kasutate veebilehte vaid omal vastutusel.

Kui kaua me teie andmeid säilitame

Teie kohta kogutud andmete hoiustamise aeg sõltub informatsiooni tüübist, mida on eelnevalt üksikasjalikult kirjeldatud. Pärast seda me kustutame või muudame anonüümseks teie kohta käivat teavet või, kui see pole võimalik, (näiteks, isikuandmed on salvestatud varukoopia arhiivides), hoiustame teie andmed turvaliselt kuni nende kustutamine muutub võimalikuks.

Vaikimisi säilitame teie isikuandmed 7 aastat pärast konto sulgemist. 

Konto andmed: me säilitame teie konto andmed seni, kuni olete oma konto kustutanud. Samuti säilitame mõningaid teie isikuandmeid, et järgida meie õiguslikke kohustusi, lahendada vaidlusi, jõustada kokkuleppeid, toetada äritegevust ja jätkata meie teenuste arendamist ja täiustamist.

Teenuste/tehingute ajal edastatud informatsioon: kui teie konto on deaktiveeritud või välja lülitatud, jäävad mõningad teie andmed, teave tehingute ja nende sisu kohta alles, et saaksime täita lepingutest/kokkulepetest tulenevaid kohustusi, ning et teie meeskonna liikmed, või teised teie organisatsiooni kasutajad, saaksid teenuseid täismõõdus kasutada.

 1. Kuidas pääseda oma isiklikele andmetele ligi ja neid kontrollida

Oma isikuandmete juhtimiseks on teil mitu võimalust. Allpool on toodud lühiülevaade nendest valikutest, informatsiooni juhtimise võimalustest ja piirangute määramisest.  Juurdepääsu ja juhtimisega seotud päringutele vastame mõistliku aja jooksul.

Isikuandmete haldamine ja nõusoleku tühistamine

Siin on valikud isikuandmete haldamiseks või teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamiseks:

Kommunikatsioonist loobumine: võite tühistada meilt teave saamist, nagu uudised, sündmused, info toodete ja teenuste kohta, kasutades selleks igas e-kirjas olevat linki. Isegi, kui olete tühistanud nende sõnumite saamist, jätkate endiselt operatiivteadete saamist, mis on seotud meie teenustega.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine: teil on võimalik isikuandmete töötlemise nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates päringu isikuandmete kustutamiseks e-posti aadressil [email protected]. Pöörake tähelepanu, et sellisel juhul võime teie konto sulgeda, kuna LEIZONE vajab teile teenuste osutamiseks teie isikuandmete kogumist ja töötlemist.

 1. Muu oluline teave privaatsuse kohta

Kui teil on päringuid, taotlusi või kaebusi isikuandmete töötlemise kohta, võite saata neid e-posti aadressil: [email protected].

Kui teil on kaebusi isikuandmete töötlemise kohta, võite need esitada Eesti andmekaitseinspektsioonile (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee).

Lastele rakendatav privaatsuspoliitika: LEIZONE poolt pakutavad teenused ei ole mõeldud alla 18. (kaheksateistkümne) aastastele isikutele.

Privaatsuspoliitika muutmine: aeg-ajalt võime oma privaatsuspoliitikat muuta. Enne meie teenuste kasutamist soovitame tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, et olla kursis meie isikuandmete hoiustamismeetoditega.

Viimati uuendatud: 1 Jaanuar 2021.